AKTUALNOŚCI


Data aktualizacji: 1 czerwiec 2017

W dniach 6 i 7 maja uczestniczyliśmy w XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę. Przeżycia i wspomnienia a zarazem oprócz duchowych doznań okazja do spotkań, wspomnień i refleksji. Łącznie z Sybirakami w dębickiej grupie pielgrzymów byli członkowie ich rodzin, osoby wspierające i sympatycy związku. Pomimo widocznego zmęczenia zajechaliśmy w powrotnej drodze do Łagiewnik - Centrum Papieskiego i Sanktuarium. Przypuszczalnie była to ostatnia zorganizowana pielgrzymka Dębickich Sybiraków - Czas robi swoje i nie można go zmienić.

Data aktualizacji: 10 luty 2017

10 lutego 2017 r wspólnie z Muzeum Regionalnym w Dębicy zorganizowaliśmy dla mieszkańców Dębicy okolicznościowe spotkanie z okazji 77 rocznicy wywózki Polaków na Sybir. W kameralnej salce kinowej Muzeum spotkała się grupka Dębickich Sybiraków, z naszymi sympatykami. Na tę skromną uroczystość przybyli radni Sejmiku Wojewódzkiego panowie: Czesłąw Łączak i Wiesław Lada, oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Szkoda, że pomimo zaproszeń nie znaleźli czasu na to popołudnie członkowie władz miasta i samorządu, tym bardziej iż zapraszaliśmy na premierową projekcję już 3-go odcinka dokumentalnej średniometrażówki p.t. "Dębiccy Sybiracy - historia kamerą zapisana". Bohaterem tego odcinka jest Zygmunt Batorski który przed obiektywem i mikrofonem kamery toczy swe wspomnienia z dzieciństwa i życiowej drogi z Kresów przez Kazachstan , północną Afrykę do ziemi dębickiej. Dyrektor Muzeum Regionalnego pan Jacek Dymitrowski w swej krótkiej prelekcji opowiadał o politycznych aspektach wydarzeń z tamtych lat. Film chyba wzbudził zainteresowanie zebranych, skoro uczestnicy projekcji po zakończeniu pokazu opowiadali o swych doznaniach z pokazanych obrazów. Realizatorom cyklu wspomnień członków dębickiego Koła pozostał do zrealizowania ostatni - 4 odcinek . Końcowy dokument chcemy pokazać dębickiemu społeczeństwu w wrześniu bieżącego roku. Ten najnowszy film możesz zobaczyć tutaj:

Data aktualizacji: 28 styczeń 2017

Jak corocznie tak i 28 stycznia bieżącego roku Dębiccy Sybiracy spotkali się na tradycyjnym Opłatku. Kto mógł i czuł się na siłach dotarł do dębickiej "Stomilanki" w sobotnie południe. Życzenia, wspomnienia, rozmowy . Skromna, cicha uroczystość . Takie spotkania są jeszcze bardzo potrzebne naszym Sybirakom. Dębica z przyjemnością gościła w swoim gronie Tarnowskich Sybiraków. Zygmunt Batorski podarował Oddziałowi Związku w Tarnowie osobiście wykonaną rzeźbę z symbolem krzyża i dewizą: "Bóg, Honor, Ojczyzna" . Dewiza ta zawsze towarzyszyła Polakom , naszym przodkom , dla których właśnie te słowa stanowiły esencję patriotyzmu , przedstawiały największe wartość , za które walczyli, przelewali swą krew, cierpieli, oddawali zdrowie i życie . Kronikę wydarzeń Koła Sybiraków w Dębicy za 2016 rok możesz zobaczyć tutaj:

Data aktualizacji: Wrzesień 2016

Dębiccy Sybiracy uroczyście obchodzili tegoroczne swoje święto. 15 września w Domu Kultury "Śnieżka" w Dębicy na okolicznościowej wieczornicy spotkali się członkowie Koła , Zarząd Oddziału w Tarnowie, władze powiatu , miasta i gminy , sympatycy Koła i licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta . Było to szczególnie uroczyste i niestandardowe spotkanie. Zebranych na sali powitały 4 sybirackie pokolenia, a Prezes Koła przypomniała koleżanki i kolegów których nie ma już wśród nas.

Tego wieczoru Miasto Dębica otrzymało Odznakę Honorową Sybiraka przyznaną dębickiemu społeczeństwu przez Zarząd Główny Związku. To uhonorowanie miasta za pomoc udzielaną Dębickim Sybirakom , za wsparcie i opiekę, za pamięć wyrażającą się między innymi w nadaniu nazw : Placu Sybiraków, Ronda im. Sybiraków, za stałą sybiracką ekspozycję w Muzeum Regionalnym, za możliwość utworzenia Izby Sybirackiej w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, za Dęby Katyńskie i pamiątkową tablicę, za przychylność społeczeństwa i władz miasta. Z rąk prezesa Oddziału w Tarnowie Jana Kity odznakę odebrał Burmistrz Miasta Dębica pan Mariusz Szewczyk. Zgromadzonych czekała premiera 2-go odcinka filmu: "Dębiccy Sybiracy - historia kamerą zapisana. Film można obejrzeć tutaj:
Grupa Artystyczna "SAFO" przygotowała na czwartkowy wieczór widowisko oparte na poezji Stanisławy Wiatr- Partyki sybiraczki - honorowej Prezes Oddziału w Tarnowie. Za wystawiane "Matkom Sybiru" bo taki tytuł miało to widowisko młodzi aktorzy otrzymali gromkie, długie brawa. Możesz obejrzeć tutaj:

Uczestnicy spotkania z Sybirakami w Domu Kultury "Śnieżka" w Dębicy

akt nadania O.H.S. odczytuje Prezes Koła Zw. Sybiraków w Dębicy - Maria Aktyl, po prawej Prezes Zarządu Oddziału w Tarnowie - Jan Kita, z lewej Burmistrz Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk, obok prowadząca spotkanie - Dominika Migoń - opiekunka Grupy Artystycznej "Safo", reżyser widowiska "Matkom Sybiru".

grupa artystyczna "Safo" w premierowym programie "Matkom Sybiru"


kadry z realizacji filmu p.t. "Dębiccy Sybiracy -historia kamerą zapisana". z udziałem Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów w Rzeszowie i młodzieży z "Safo"

W niedzielę 18 września w kościele p.w. Św. Jadwigi na Mszy Św. celebrowanej przez ks. dr. Pawła Kochaniewicza - ( dyrektora Gimnazjum i Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu) - syna dębickiego Sybiraka i księży z Parafii Św. Jadwigi wierni modlili się za nieżyjących , jak też i obecnych wśród nas Sybiraków. Uroczystości zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów na Symbolicznym Grobie Sybiraka na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy. Pomimo niepogody i obficie padającego deszczu delegacje miasta, powiatu, gminy, samorządowców i organizacji pokłoniły się sybirackim symbolom.
uroczysta msza św. w Kościele Św. Jadwigi w Dębicy - sztandar koła trzyma harcerski poczet sztandarowy.

poczty sztandarowe dębickich szkół i uczestnicy nabożeństwa

uroczystości przy Symbolicznym Grobie Sybiraka na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy - wiązankę skłąda delegacja Koła Zw. Syb. - Maria Aktyl i Jan Kudyba

Wiązankę złożyli: Starosta powiatu dębickiego - Andrzej Reguła i Sekretarz Powiatu - Michał Prażak

Delegacja miasta Dębica: Burmistrz Mariusz Szewczyk, Z-ca Burmistrza Wojciech Iwasieczko, Przewodniczący Rady Miasta Dębica Szczepan Mroczek.

Uczestnicy Uroczystości przy Symbolicznym Grobie Sybiraka.

Burmistrz Miasta Dębica pan Mariusz Szewczyk prezentuje otrzymaną O.H.S.

Akt nadania O.H.S. miastu Dębica


Data aktualizacji: Sierpień 2016

Kontynuujemy filmowe archiwizowanie wspomnień członków naszego koła. Przygotowujemy 2 i 3 odcinek serialu: Dębiccy Sybiracy - historia kamerą zapisana. Materiały to kilkanaście godzin nagrań. Pozostaje jeszcze montaż, ale zdążymy na 15 września. Pozostanie nam jeszcze przygotowanie 4 0 ostatniego odcinka wspomnień Dębickich Sybiraków .
IRENA BRYG
MARIA AKTYLJAN KUDYBA


ZYGMUNT BATORSKI
Do realizacji i pomocy przy produkcji filmu włączyła się młodzież z Dębickiej Grupy Artystycznej "Safo" pod kierownictwem Dominiki Migoń i rekonstruktorzy z Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów w Rzeszowie pod kierownictwem Krystiana Fila. Członkowie obydwu grup choć amatorzy tak zaangażowali się w swoje role, że zagrali jak zawodowi aktorzy. Dziękujemy im za wsparcie.


Data aktualizacji: maj 2016

identyfikator


W dniach 7, 8 maja 2016 r uczestniczyliśmy w 27 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sybiraków na Jasną Górę w Częstochowie. Nie tylko uczestniczyliśmy, ale z Tarnowskim Oddziałem Związku byliśmy współorganizatorami tegorocznej pielgrzymki. Przygotowania trwały już od stycznia ale było warto ponieść tyle trudu. Byli z nami: Biskup Tarnowski ks. Leszk leszkiewicz, Krajowy Duszpasterz Sybiraków ks. Zdzisław Banaś, syn dębickiego Sybiraka ks. dr, Paweł Kochaniewicz. Młodzierz z dębickiej Grupy Artystycznej "Safo" zaprezentowała Sybirakom z całej Polski program "Za Ural hen , precz wygnani" . Odżyły wspomnienia, pojawiły się łzy w oczach obecnych na sali. Huczne brawa wynagrodziły trud młodych artystów. Dębiccy harcerze z Hufca ZHP zatroszczyli się o bezpieczeństwo pielgrzymów i dzielnie pomagali w organizacji uroczystości. Przyjechaliśmy do Sanktuarium 2 autobusami. Jeszcze nigdy nie było nas tak wielu na Sybirackiej Pielgrzymce. Doznania z tych dni pozostaną na zawsze w pamięci. Zarząd Główny Związku Sybiraków reprezentował Sekretarz Generalny Związku Zygmunt Skotnicki. Nasz kolega Zygmunt Batorski wykonał płaskorzeźbę którą w ofierze pozostawiliśmy na Jasnej Górze. Cóż pisać tu można więcej - niech przemówią fotografie.
1. Reportaż TVP zobaczyć można tu:
KLIKNIJ
2. Kazanie ks. Zdzisława Banasia wspominające naszego kolegę Zbyszka Godzisza usłyszysz tu:

LUB KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

tarnowski1

Dodano: 31 marca 2016

identyfikator

zaproszenie

Dodano: luty 2016

tarnowski1

Dodano: 31 stycznia 2016

23 stycznia w Restauracji "Stomilanka" Dębiccy Sybiracy spotkali się jak obowiązuje wieloletnia tradycja. Opłatek poprzedziło krótkie zebranie organizacyjne na którym Prezes Koła - Maria Aktyl złożyła sprawozdanie z pracy Zarządu Koła. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Nożyńska przedstawiła protokół komisji i zawnioskowała o udzielenie obecnemu Zarządowi absolutorium, co w głosowaniu zostało przyjęte jednogłośnie. Koło nasze p o w i ę k s z y ł o się o 3 członków. To osoby sympatyzujące z nami wstąpiły do koła jako członkowie wspierający. Modlitwę poprowadził syn naszej Sybiraczki - ks. dr Paweł Kochaniewicz. Wspólny obiad, życzenia, wspomnienia i rozmowy i wreszcie pełny chór wszystkich zebranych w śpiewaniu kolęd i patriotycznych pieśni. Wszyscy uznali, że tegoroczne spotkanie było bardzo udane. Dziękujemy za przybycie naszym koleżankom i kolegom z Tarnowa, którzy pod "dowództwem" V-ce Prezesa Oddziału w Tarnowie kol. Ryszarda Żądło raczyli przyjąć nasze zaproszenie.

tarnowski1

tarnowski2

tarnowski3

tarnowski4

tarnowski5

tarnowski6

tarnowski7

tarnowski8

tarnowski8

tarnowski8

tarnowski8

tarnowski8

tarnowski8

tarnowski8

tarnowski8

tarnowski8

Dodano: 31 stycznia 2016

Tarnowscy i dębiccy Sybiracy spotkali się 7 stycznia 2016 r. na okolicznościowym opłatku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie. Uroczystość uświetnili swoim występem uczniowie szkoły. Wśród wielu gości znaleźli się m. in.: Prezydent Tarnowa - Roman Ciepiela, oraz Dyrektor Szkoły Szczepanika - Magdalena Siedlik. Zaprzyjaźnione z Sybirakami Gimnazjum im" Zesłańców Sybiru " w Zaczarniu reprezentowała zawsze wspomagająca sybiraków - Ewa Kuta. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd. Dziękujemy za zaproszenie i gościnę.

tarnowski1

tarnowski2

tarnowski3

tarnowski4

tarnowski5

tarnowski6

tarnowski7

tarnowski8

tarnowski8

AKTUALNOŚCI ROK 2015


Dodano: 20 września 2015

DZIEŃ SYBIRAKA w PILŹNIE - 17 września 2015 roku Domu Kultury w Pilźnie tutejsze władze zorganizowały spotkanie z okazji dnia Sybiraka na które to zaproszono przedstawicieli naszego Koła. W bardzo miłej i serdecznej atmosferze po raz pierwszy w Pilźnie mogliśmy spotkać się z mieszkańcami miasta. W części artystycznej wystąpili artyści amatorzy z Zespołu Koła Gospodyń Wiejskich "Wietlinianie" z miejscowości Wietlina k. Jarosławia w gminie Laszki. Zespół ten poznaliśmy w maju w Częstochowie, jako że Oddział Związku Sybiraków w Jarosławiu był organizatorem 26 Sybirackiej Pielgrzymki. Montaż p.t. " "Deportowani za winy niepopełnione" spodobał się zebranym na sali D.K. Inicjatorem tego spotkania był dyr. Andrzej Kozik. Sybiraczka - poetka Elżbieta Stepska - Kot recytowała nam swoje wiersze.

tarnowski1

tarnowski2

tarnowski3

tarnowski4

tarnowski5

tarnowski6

tarnowski7

tarnowski8

tarnowski9

tarnowski10

tarnowski11

tarnowski12

Dodano: 20 września 2015

DZIEŃ SYBIRAKA w TARNOWIE. 17 września 2015 r. Oddział Sybiraków w Tarnowie, Starosta Tarnowski i Prezydent Miasta Tarnowa zaprosili na do udziału w uroczystych obchodach Dnia Sybiraka w Tarnowie.

Po oficjalnych wystąpieniach odczytano Apel Pamięci. Przedstawiciele organizacji kombatanckich, parlamentu, samorządu oraz służb mundurowych, organizacji społecznych i młodzież szkolna złożyli symboliczne wieńce i wiązanki. Ceremonię pod pomnikiem zakończyło odśpiewanie "Marszu Sybiraków" . Uczestnicy uroczystości przemaszerowali do kościoła księży Filipinów, na uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych i pomordowanych na wschodzie. W auli Wyższego Seminarium Duchownego wystąpiła nasza dębicka Grupa Artystyczna "Safo" z MOK-u prezentując widowisko muzyczno-poetyckie "Za Ural hen precz". Występ dębickiej młodzieży spotkał się z wielkim uznaniem uczestników uroczystości. Relacja foto poniżej

tarnowski1

tarnowski2

tarnowski3

tarnowski4

tarnowski5

tarnowski6

tarnowski7

tarnowski8

tarnowski9

tarnowski10

tarnowski11

tarnowski12

Dodano: 20 września 2015

DZIEN SYBIRAKA w DĘBICY - 20 września 2015 roku w Kościele Św. Jadwigi uroczystą Mszą Świętą za zmarłych na Syberii, zmarłych po powrocie i żyjących Sybiraków Dębica rozpoczęła obchody sybirackiego święta. Tradycyjnie jak co roku po zakończeniu mszy Sybiracy , poczty sztandarowe, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych , sympatycy Koła i grupa mieszkańców miasta przeszli na Cmentarz Wojskowy . Po modlitwie prowadzonej przez ks. dr Pawła Kochaniewicza złożyliśmy wiązanki kwiatów na symbolicznym Grobie Sybiraków. Jak zawsze towarzyszyli nam dębiccy harcerze - dziękujemy. Tego też dnia podobne uroczystości odbyły się w Straszęcinie. Dębickie Koło Uczestniczyło w części oficjalnej , jak też i w spotkaniu poetycko - muzycznym w Straszęcińskim Dworku. Głównym organizatorem Dnia Golgoty Wschodu w Straszęcinie była tutejsza Parafia pw. Wszystkich Świętych.

dziensybiraka1

dziensybiraka2

dziensybiraka3

dziensybiraka4

dziensybiraka5

dziensybiraka6

dziensybiraka7

dziensybiraka8

dziensybiraka9

dziensybiraka10

dziensybiraka11

dziensybiraka12

dziensybiraka13

dziensybiraka14

dziensybiraka15

dziensybiraka16

dziensybiraka17

Dodano: 14 lipca 2015

Końcem czerwca odbyło się w Tarnowie Walne Zgromadzenie Związku Sybiraków. Dębiccy Sybiracy wzięli w nim udział. Dotychczasowy Zarząd Oddziału złożył sprawozdanie z działalności za lata 2011-2014. Zgromadzeni dokonali wyboru składu nowego Zarządu Oddziału. Prezesem Zarządu Oddziału wybrany został Jan Kita, - zastępcą Ryszard Żądło, a sekretarzem - Irena Kacperek. Nasz kolega Jurek Godzisz wybrany został do Komisji Rewizyjnej Oddziału w Tarnowie.

walne1 walne2 walne3 walne4

Dodano:22 Maj 2015

Kontynujemy nagrania wspomnień Dębickich Sybiraków do I-go odcinka filmu " Dębiccy Sybiracy - historia kamerą zapisana. Operator telewizji PTVR pan Bogdan Chłopek wykonuje to bezpłatnie.

Nagrania wspomnień Bolesława Klisia.

Filmowanie

Wspomnieniami z przeszłości dzieli się Janina Mędrek.

Filmowanie

Do akcji dokumentowania wspomnień włączyła się Dębica.TV. Pan Andrzej Kwiatek dokumentuje dla nas wspomnienia Janiny Szymaszek.

Filmowanie

9 kwietnia 2015 r gościliśmy w naszym mieście - członków Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Tarnowie . Wspólne zdjęcie przed Dębami katyńskimi na placu Mikołajkowów w Dębicy.

Filmowanie

Dla uczczenia pamięci pomordowanych wspólnie złożyliśmy wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej . To już 75 rocznica mordu katyńskiego. Delegacja Koła i Z.O. złożyła również kwiaty na tablicach z nazwiskami ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Filmowanie

Wieczorem w Domu Kultury "Śnieżka" na okolicznościowej wieczornicy mieszkańcy i władze miasta i powiatu spotkały się z Dębickimi Sybirakami. Honorowe Odznaki Sybiraka przyznane przez Z.G. Zw. Sybiraków otrzymali: Edward Brzostowski, Jacek Dymitrowski, Jerzy Godzisz i Ryszard Kucab. Wręczenia dokonał Zdzisław Baran - Prezes Z.O. w Tarnowie i Maria Aktyl - Prezes Koła w Dębicy.

Filmowanie

Salę widowiskową zapełnili mieszkańcy miasta.

Filmowanie

W uroczystości udział wzięli Sybiracy - bohaterowie I-go odcinka filmu : " Dębiccy Sybiracy - historia kamerą zapisana".

Filmowanie

Film możesz obejrzeć TUTAJ (kliknij):


I-szy odcinek wzbudził duże zainteresowanie obecnych

Filmowanie

Poczet Sztandarowy Koła w czasie uroczystości.

Filmowanie

"Za Ural hen precz....." to tytuł wzruszającego widowiska przygotowanego przez grupę "Safo" w reżyserii pani Dominiki Migoń.

Filmowanie

Trzeba przyznać, że młodzi aktorzy włożyli całe serce w role syberyjskich zesłańców.

Filmowanie

Realistyczny obraz tamtych lat przypadł widzom do gustu. Co niektórym zakręciła się łza w oku. Wrażenia pozostaną w pamięci. Pomysłodawcą i realizatorem sybirackich wydarzeń tego dnia w Dębicy był nasz kolega - Jurek Godzisz. Władze Miasta i Powiatu wsparły jego starania.

Filmowanie

Reportaż z wieczornicy możesz obejrzeć TUTAJ (kliknij):

a widowisko "Za Ural hen precz....." TUTAJ (kliknij):

Jak co roku w kwietniu kombatanci spotykają się na uroczystościch patriotyczno - religijnych na Górze Śmierci w Pustkowie. Przy pomniku ofiar - 15 tysięcy zamordowanych tu - wartę honorową zaciągnęli również najmłodsi strażacy.

Filmowanie

Delegacja naszego Koła uczestnicząc w uroczystościach, oddają hołd pomordowanym złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

Filmowanie

To już 26 Ogólnopolska Sybiracka pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie. Dzięki wsparciu firm: Ventor, Dexpol, Bankorbet, Galpol, BJS, MB Dom mogliśmy tego roku uczestniczyć w tej pielgrzymce. Syn naszych Sybiraków ks. dr Paweł Kochaniewicz przyjechał specjalnie z Nowego Sącza celebrować Mszę Św. w intencji Dębickich Sybiraków. Na zdjęciu - po uroczystościach rozmowy z ks. Pawłem.

Filmowanie

Organizatorem tegorocznych uroczystości w Częstochowie był Zarząd Oddziału w Jarosławiu.

Filmowanie

Sybiracy i sympatycy jak co roku przeżywali chwile wspomnień.

Filmowanie

Spotkanie z białostockimi sybirakami.

Filmowanie

Orkiestra Jasnogórska i sybirackie Poczty Sztandarowe.

Filmowanie

Jeszcze kilka zdjęć z Jasnej Góry z dni: 9 i 10 kwietnia 2015 r.

Filmowanie


Filmowanie


Filmowanie


Filmowanie


Dodano:31-01-2015

31 stycznia 2015 r - rozpoczynamy filmową archiwizację wspomnień Dębickich Sybiraków. Udało się - ruszyło. Dzisiaj 3 godzinne nagranie filmowe wspomnień pani Barbary Nożyńskiej - Sybiraczki - córki porucznika W.P. Zdzisława Myślińskiego zamordowanego w Charkowie w 1940 r..

Filmowanie

Filmowanie

Pani Barbara przyszła na spotkanie z fotograficznymi albumami i wiodła opowieść o swoim dzieciństwie spędzonym na Syberii. Zaplanowane zadanie filmowego udokumentowania wspomnień członków Koła napewno zrealizujemy ku pamięci potomnych. Panujemy w kwietniu bieżącego roku zaprezentować dębickiemu społeczeństwu pierwszy odcinek filmu na razie w roboczym tytule : DĘBICCY SYBIRACY - HISTORIA KAMERĄ ZAPISANA.

Filmowanie

Pan Bogdan Chłopek operator Polskiej Telewizji Regionalnej zadeklarował swą bezinteresowną pomoc w realizacji 1-go odcinka. Dziękujemy.

Filmowanie

Do realizatorów dołączył pan Krzysztof Jakubiak - zięć naszych Sybiraków państwa Janiny i Józefa Mędrków. "Jedziemy" dalej z robotą. Czeka nas najtrudniejsza część zadania - montaż skręconych materiałów. - Damy rady !!!!

Filmowanie

Tablica upamiętniająca por. Zdzisława Myślińskiego - ojca pani Barbary Nożyńskiej zamontowana wśród Dębów Katyńskich na placu Mikołajkowów w Dębicy

Ku pamięciDodano: 25-01-2015

W dniu 9 grudnia 2014 r. Zarząd naszego Koła spotkał się w Tarnowie z członkami Zarządu Oddziału Zw. Sybiraków. Pojechaliśmy do Tarnowa z Świątecznymi Życzeniami i z nadzieją na wyjaśnienie różnic w poglądach na niektóre sprawy z przeszłości. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, choć czasami odnosiliśmy wrażenie iż jesteśmy na przesłuchaniu prowadzonym przez V-ce Prezesa Oddziału. Szkoda, Bowiem pozostali członkowie zarządu byli naprawdę serdeczni i bardzo mili. Od wielu, wielu lat nie było takiego spotkania choć stanowimy przecież jedno sybirackie środowisko. Przyszłość okazała, że nasze odczucia się potwierdziły.

Spotkanie w Tarnowie

Spotkanie w Tarnowie

Spotkanie w Tarnowie

Spotkanie w Tarnowie

Spotkanie w Tarnowie

Nasze sybirackie władze: od lewej - Maria Aktyl - Prezes Koła w Dębicy, Zdzisław Baran - Prezes Zarządu Oddziału Tarnów, Zygmunt Batorski Wiceprezes Koła w Dębicy, Zygmunt Skalski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Tarnów.

Spotkanie w Tarnowie

Koło Sybiraków w Dębicy rozpoczęło nowy rok działalności. Spotkaliśmy się wszyscy 17 stycznia 2015 roku na dorocznym uroczystym Opłatku w lokalu "Stomilanki".

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Tradycyjnemu łamaniu się opłatkiem toważyszyły najważniejsze życzenia : - ZDROWIA.

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Opłatek Sybiraków

Na wniosek Zarządu Koła - Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie przyznał Odznaki Honorowe Sybiraka: Józefowi Mędrkowi - wieloletniemu V-ce Prezesowi Koła i ks. dr. Pawłowi Kochaniewiczowi - synowi Sybiraków od lat współpracującemu i opiekującemu się Naszym Kołem. dekoracji odznaczeniami z upoważnienia Zarządu Głównego dokonała Prezes Koła Pani Maria Aktyl. Ponieważ dotychczasowy ks. Kapelan Koła ze względu na wiek i stan zdrowia nie może już nas wspierać - zebrani Sybiracy poprosili ks. Pawła i przyjęcie obowiązków Kapelana. Dalsze postępowanie w tej sprawie wymaga czasu i zgody Kurii w Tarnowie.

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Wspólny obiad i towarzyskie rozmowy poprzedził pokaz filmu przygotowanego przez Sybiraka - Jurka Godzisza. Filmowa Kronika Sybirackiego 2014r towarzyszyła kawie i słodyczom. Potem były wspomnienia i towarzyskie "pogaduszki". Dębiccy Sybiracy już wspominali o dorocznej Sybirackiej Pielgrzymce na Jasna Górę.

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków

Spotkanie Sybiraków


Skocz na górę.